Proizvodni proces

Prvi dio - Eksploatacija sirovine

1. Kamenolom

 • Za eksploataciju vapnenca, lapora i gline koriste se tehnike bušenja i miniranja
 • Ostali materijali koji sadrže potrebne omjere kalcija, silicija, aluminija i željeznih oksida se također eksploatiraju

2. Drobljenje

 • Materijal iz kamenoloma se potom usitnjava metodom kompresije ili udara na različitim tipovima mehaničkih drobilica
 • Drobljeni kamen se usitnjava od veličine 120 cm na veličinu od 1.2-8 cm
 • Za efikasno drobljenje također se mogu koristiti procesi sušenja materijala i predhomogenizacije

3. Transport

 • Sirovinski materijal se potom transportira iz kamenoloma upotrebom transportera, tračnih vagona ili upotrebom ostalih specifičnih transporta ovisno o tvornici cementa

Drugi dio - miješanje sirovine i klinkerizacija

4. Miješanje

 • Drobljeni vapnenac i glina predhomogeniziraju se nasipavanjem i oduzimanjem u dugačkim slojevitim hrpama
 • Takav materijal je zatim spreman za proces mljevenja i sušenja u mlinu sirovine

5. Mlin sirovine

 • Sirovinski materijali se melju i suše u vertikalnom ili kugličnom mlinu sirovine
 • Masivni valjci smješteni su iznad rotacionog stola i na taj način se gruba frakcija materijala usitnjava do te mjere da se može pneumatski transportirati u silos i homogenizirati

6. Vrećasti filter

 • Sastoji se od filterskih elemenata od tekstilnih materijala koji uklanjaju čestice materijala iz ispusnih plinova peći
 • Ispusni plinovi mnogih peći koriste se za sušenje sirovine čime se povećava energetska učinkovitost tvornice

7. Izmjenjivač topline

 • Ciklonski izmjenjivač topline omogućuje predgrijavanje sirovinskih materijala prije ulaza u peć
 • Ovim postupkom se povećava energetska učinkovitost peći tako da je materijal već 20-40 % kalciniran kod ulaska u peć

8. Peć

 • Peć je projektirana tako da se maksimalno učinkovito sirovini preda energija izgaranja goriva
 • U predgrijaču, sirovinski materijal se ubrzano zagrijava na temperaturu od otprilike 1000 °C pri čemu vapnenac prelazi u živo vapno
 • U rotacionoj peći temperature dostižu i do 2000°C
 • Na tim temperaturama minerali formiraju uglavnom kristale kalcij silikata-cementni klinker

9. Hladnjak

 • Rastaljeni cementni klinker se zatim hladi što je moguće brže
 • Atmosferski zrak se koristi za hlađenje klinkera, a zatim se koristi u peći kao zrak za sagorijevanje osiguravajući visoku iskoristivost proizvedene topline

Treći dio - mljevenje i distribucija

10. Silos klinkera

 • Klinker se skladišti i melje u tvornici ili se transportira drugim korisnicima

11. Mlin cementa

 • Završno mljevenje je mljevenje cementnog klinkera zajedno s otprilike 5% prirodnog ili umjetnog gipsa
 • Ostale primjese cementu kao što su troska, leteći pepeo, pucolan i drugi, mogu također biti dodani u finalni cementni prah

12. Logistika

 • Cement može biti transportiran pakiran u vreće ili kao rasuti proizvod
 • Način transporta ovisi o lokaciji tvornice-može biti kamionom, brodom ili željeznicom