Radne grupe

Radna grupa za zaštitu okoliša i održivi razvoj:

članovi:

Merica Pletikosić, CEMEX Hrvatska d.d. (voditelj grupe)
merica.pletikosic@cemex.com

Bojana Ormuž Pavić, NEXE d.d.
bojana.ormuz-pavic@nexe.hr

Alenka Smoković Jokić, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
alenka.smokovic@holcim.com

Julija Škoro, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Julija.skoro@holcim.com

Petar Gršković, Calucem d.d.
petar.grskovic@calucem.com

 

Radna grupa za promicanje primjene cementa i betona i regulativu cementa:

članovi:

Kajo Ferić, CEMEX Hrvatska d.d. (voditelj grupe)
kajo.feric@cemex.com

Miro Kronja, CEMEX Hrvatska d.d.
miro.kronja@cemex.com

Nives Atlaga, CEMEX Hrvatska d.d.
nives.atlaga@cemex.com

Igor Bobić, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
igor.bobic@holcim.com

Julija Škoro, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
julija.skoro@holcim.com

Ema Lovrinčić, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
ema.lovrincic@holcim.com

Ana Jelinić, NEXE d.d.
ana.jelinic@nexe.hr

Srećko Mladić, NEXE d.d.
srecko.mladic@nexe.hr

Ana Grahovac, NEXE d.d
ana.grahovac@nexe.hr

Zvonko Kekez. NEXE d.d.
zvonko.kekez@nexe.hr

Ivana Matković, Calucem d.o.o.
ivana.matkovic@calucem.com

 

Radna grupa za komunikacije i javne poslove:

članovi:

Branko Mozara, CEMEX Hrvatska d.d. (voditelj grupe)
branko.mozara@cemex.com

Valentina Mikanović, Calucem d.o.o.
valentina.mikanovic@calucem.com

Silvija Tomljanović, Nexe grupa d.d.
silvija.tomljanovic@nexe.hr

Tihana Vranković, Holcim (Hrvatska) d.d.
tihana.vrankovic@holcim.com

 

Radna grupa za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu:

članovi:

Dario Gašpar, NEXE d.d. (voditelj)
dario.gaspar@nexe.hr

Fabjan Ruščić CEMEX d.d.
fabjan.ruscic@cemex.com

Silvia Ban Supljina, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
silvia.bansupljina@holcim.com

Marijana Kaurić, Calucem d.o.o.
marijana.kauric@calucem.com