Radne grupe

Radna grupa za zaštitu okoliša i održivi razvoj:

članovi:

Merica Pletikosić, CEMEX Hrvatska d.d. (voditelj grupe)
merica.pletikosic@cemex.com

Josipa Hećimović, NEXE d.d.
josipa.hecimovic@nexe.hr

Ivan Marić, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
ivan.maric@holcim.com

Petar Gršković, Calucem d.d.
petar.grskovic@calucem.com

 

Radna grupa za promicanje primjene cementa i betona:

članovi:

Kajo Ferić, CEMEX Hrvatska d.d. (voditelj grupe)
kajo.feric@cemex.com

Miro Kronja, CEMEX Hrvatska d.d.
miro.kronja@cemex.com

Igor Bobić, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
igor.bobic@holcim.com

Marina Marinčić, Holcim (Hrvatska) d.o.o
marina.marincic@holcim.com

Zvonko Kekez, NEXE d.d.
zvonko.kekez@nexe.hr

Srećko Mladić, NEXE d.d.
srecko.mladic@nexe.hr

Mihaela Gortan, Vozila - Holcim Hrvatska
mihaela.gortan-vozila@holcim.com

 

Radna grupa za regulativu cementa:

članovi:

Ema Lovrinčić, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
ema.lovrincic@holcim.com

Ana Grahovac, NEXE d.d
ana.grahovac@nexe.hr

Nives Atlaga, CEMEX Hrvatska d.d.
nives.atlaga@cemex.com

Dubravka Maretić, Calucem d.o.o.
dubravka.maretic@calucem.com

 

Radna grupa za komunikacije i javne poslove:

članovi:

Branko Mozara, CEMEX Hrvatska d.d. (voditelj grupe)
branko.mozara@cemex.com

Iva Bilić Zuban, Calucem d.o.o. (zamjenik)
Iva.BilicZuban@calucem.com

Silvija Tomljanović, Nexe grupa d.d.
silvija.tomljanovic@nexe.hr

Julija Škoro, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
julija.skoro@holcim.com

 

Radna grupa za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu:

članovi:

Marijana Kaurić, Calucem d.o.o. (voditelj grupe)
marijana.kauric@calucem.com

Fabjan Ruščić CEMEX d.d.
fabjan.ruscic@cemex.com

Sebastian Milotić, Holcim (Hrvatska) d.o.o.
sebastian.milotic@holcim.com

Dario Gašpar, NEXE d.d.
dario.gaspar@nexe.hr