Izjava o održivom razvoju

Potreba za stalnim gospodarskim rastom i razvitkom, s ciljem unapređenja životnog standarda, jedna je od temeljnih odrednica današnje civilizacije. Svijest o ograničenosti svjetskih prirodnih resursa, pogoršanje stanja okoliša i klimatske promjene, međutim, doveli su do značajnih promjena u promišljanju načina odvijanja daljnjeg gospodarskog razvoja u svijetu: održivost je već dulje vrijeme prepoznata kao njegova neminovna pretpostavka. Cementna industrija prepoznaje svoju ulogu i odgovornost u ovom procesu. Međutim, potrebno je uključenje i ostalih segmenata društva, poglavito državnih, kako bismo uistinu mogli govoriti o održivosti.

Hrvatske tvornice cementa na dvije su se razine uključile u rad na provedbi načela održivosti u svom poslovanju: globalno - putem sudjelovanja u Svjetskoj inicijativi za održivost u industriji cementa (Cement Sustainability Initiative), i na nacionalnoj razini – prihvaćanjem i objavom Izjave o održivom razvoju hrvatske industrije cementa.

Sredinom 2007. godine hrvatski proizvođači cementa predstavili su „Izjavu o održivom razvoju“. Vodeći ljudi CEMEX Hrvatske, Holcima Hrvatska i NEXEa – NEXE grupe, okupljenih u udruženje Croatia Cement, dobrovoljno su se obvezali poslovati sukladno načelima održivog razvoja, s posebnim naglaskom na zaštitu klime, odgovorno korištenje energije i sirovina, smanjenje emisija u okoliš, zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, očuvanje biološke raznolikosti, unapređenje suradnje s lokalnom zajednicom te razvoj društveno odgovornog poslovanja

.

Holcim - Izjava o održivom razvoju od 2004. godine

NEXE - Izvještaj o održivom razvoju, 2009

NEXE - Izvještaj o održivom razvoju, 2011

CEMEX - Izvještaj o održivom razvoju, 2009

CEMEX - Izvještaj o održivom razvoju, 2010

CEMEX - Izvještaj o održivom razvoju, 2011/2012

CEMEX - Izvještaj o održivom razvoju, 2014