Održiva gradnja

Europski betonski sektor pokreće novu inicijativu za poticanje održive gradnje

Sredinom 2014. u Bruxellesu se okupio Europski betonski sektor kako bi pokrenuo Inicijativu za beton. Okupljajući glavne članove na nivou EU, rasprava na visokom nivou usredotočila se na održivu gradnju

Ova inicijativa došla je u ključnom trenutku za Europu. Ekonomski rast i zaposlenost su na visokom mjestu političkog dnevnog reda, a beton kao ključna komponenta građevinskog sektora, ima mnogo za ponuditi. Građevinarstvo je najveća pojedinačna ekonomska aktivnost, i veliki industrijski poslodavac u Europi sa oko 20 milijuna zaposlenika. Cjelokupna betonska industrija zapošljava oko 550 000 ljudi u EU, stvarajući oko 65 000€ dodane vrijednosti po zaposleniku godišnje. Imajući to na umu, središnja točka ovog događaja bila je rasprava sa EU dionicima o ključnim temama, uključujući potreban zakonski okvir za postizanje Europskih ciljeva, kao i potrebu za lokalnim resursima, lokalnoj proizvodnji i lokalnom tržištu. Beton je lokalna djelatnost i zapošljava lokalno stanovništvo. Novac i investicije u graditeljstvo vraćaju se lokalnoj ekonomiji. Sastojci koji ulaze u proizvodnju betona – agregat, cement i voda – također su iz lokalanih izvora. Vrijednost proizvodnje također ostaje lokalno.

Betonska inicijativa nada se nastavku povezivanja s vlastima u EU u radu na poticanju građenja kroz politiku mjera i standarda koji doprinose rastu i inovacijama na održiviji način.

Beton: glavni čimbenik održive gradnje

Beton je najviše upotrebljavani materijal za gradnju u svijetu i dio je našeg svakodnevnog života. Njegova sveprisutnost često se doživljava kao prirodna stvar i uzima se zdravo za gotovo. Zbog toga betonska inicijativa također potiče povećanje svijesnosti o njegovoj primarnoj ulozi u razvoju modela održive gradnje u Europi.

O betonskoj inicijativi

Betonska inicijativa ujedinjuje sektore za beton i cement. Sastoji se od Cembureau ( Europsko cementno udruženje), BIMB (Europska federacija prerađivača betona) i ERMCO (Europska organizacija predgotovljenog betona). Njihov cilj je povezivanje s dionicima po pitanju održive gradnje iz perspektive betona.

PREDAVANJE I OKRUGLI STOL „BETON – KLJUČNI KORAK U ODRŽIVOJ GRADNJI“ - objava za medije

PREDAVANJE I OKRUGLI STOL „BETON – KLJUČNI KORAK U ODRŽIVOJ GRADNJI“ - prezentacija